lnwshop logo

บทความ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 11 ตำแหน่ง วันที่ 1 พ.ย. – 21 พ.ย. 60
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการอัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาทประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการจำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่งระดับการศึกษา : ปริญญาโทรายละเอียดวุฒิ : 1. ปริญญาโท …
สพป.อุบล เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 ต.ค.60
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต ๕ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และลูกจ้า…
สสปท. รับสมัครงานหลายตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-16 ตุลาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สสปท. รับสมัครงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา 1. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์ 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษคุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์ 3. นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษคุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์ 4. นิติกร ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษคุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์ 5. …
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร 16 – 31 ตุลาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 – 31 ตุลาคม 2560 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนักกิจกรรมบำบัดจำนวน 1 อัตราเงินเดือน 19500บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบำบบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศ…
(สมัครทางไปรษณีย์)สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี บัดนี้-25 ตุลาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค. จำนวน 24 อัตรา คุณวุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี 1. ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 14 อัตรา2. ปฏิบัติงานประจำสำนักบริหารกลาง 10 อัตรา สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 9-25 ต.ค.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 920 036-9 ดาวน์โหลดใบสมัคร
สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 ต.ค.60
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการเอกชนใน(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำถ้าเทียบเรือ รายละเอียดดังนี้ 1.ชื่องาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างจ้างเหมาบริการเอกชน(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำถ้าเทียบเรือ 2.การรับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัค รสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหน้ากลุ่…
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิ ม.6-ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา) รวม 31 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง รายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่งพนักงานธุรการบรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตราอัตราคำจ้าง 11,500 บาทปฏิปัตงานที่ กลุ่มควบคุมมาตรฐานทรัพยากร จำนวน 1 อัตราปฏิปัตงานที่ กลุ่มมาตรฐานความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย จำ…
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังนี้ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1. ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์อัตราเงินเดือน : 18000 บาทประเภท : บริหารทั่วไปจำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่งระดับการศึกษา : ปริญญาตรีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปร…
ทุน สควค.ปี 2561 จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูทันที 541 ทุน
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
ทุนสควค.ปี 2561 จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครู ทันที 541 ทุน ประกาศสถาบนส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตนักศึกษาทุนโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประจำปี 2561
ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 14/2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
ผลการประชุม ก.ค.ศ. อนุมัติจัดสรรคืนอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 24,163 อัตรา ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประ…
1
2
3
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 25 บทความ

CATEGORY

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

CONTACT US

095-6187887
facebook

สถานะจัดส่งสินค้า

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม8,015 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด5,164 ครั้ง
เปิดร้าน3 ก.ย. 2560
ร้านค้าอัพเดท24 พ.ย. 2560
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านประกาศสอบ สมัครสอบ แนวข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ
ประกาศสอบ สมัครสอบ แนวข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ
งานราชการ 2560 เปิดสอบ ข่าวสมัครงานราชการ ล่าสุด รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ อัพเดทใหม่ทุกวัน
เบอร์โทร : 095-6187887
อีเมล : brightgroup2560@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top